Kromatograf

  • DRK-GC-1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC-1690 gasskromatograf

    I henhold til forskriftene i GB15980-2009 skal restmengden av etylenoksid i engangssprøyter, kirurgisk gasbind og andre medisinske forsyninger ikke være mer enn 10 ug/g, som anses som kvalifisert.DRK-GC-1690 gasskromatografen er spesielt utviklet for epoksy i medisinsk utstyr
  • DRK-GC1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC1690 gasskromatograf

    GC1690-serien med høyytelses gasskromatografer er laboratorieanalyseinstrumenter introdusert av DRICK til markedet.I henhold til brukens behov kan kombinasjonen av hydrogenflammeionisering (FID) og termisk ledningsevne (TCD) to detektorer velges.Den kan analysere organiske stoffer, uorganiske stoffer og gasser under 399 ℃ kokepunkt i makro, sporing og til og med spor.Produktbeskrivelse GC1690-serien med høyytelses gasskromatografer er laboratorieanalyseinstrumenter i...