Type Anti-blodbåren patogen penetrasjonsdetektor

  • DRK-1000A Type Anti-blood-borne Pathogen Penetration Tester

    DRK-1000A Type Anti-blodbåren Patogen Penetration Tester

    Testelementer: Penetrasjonstest mot blodbårne patogener Dette instrumentet er spesielt designet for å teste permeabiliteten til medisinske verneklær mot blod og andre væsker;den hydrostatiske trykktestmetoden brukes til å teste gjennomtrengningsevnen til beskyttende klesmaterialer mot virus og blod og andre væsker.Brukes til å teste permeabiliteten til beskyttelsesklær for blod og kroppsvæsker, blodpatogener (testet med Phi-X 174 antibiotika), syntetisk blod, etc....