Kronepenn

  • Corroform

    Korroform

    Australsk IDM, instrumentet er designet og produsert av Australia IDM, hovedsakelig brukt til å teste papirbrettede og dedikerte instrumenter.
  • Corona pen

    Kronepenn

    Ulike strekk som britiske Schuman, britiske innenlandske 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 kan nøyaktig teste om overflatespenningen til plastfilmen når verdien av testpennen.La brukeren forstå denne filmen Om den er egnet for utskrift.