Støvmåler

  • DRK117 Dust Meter

    DRK117 Støvmåler

    DRK116 slaggradstester overholder relevante standarder og er egnet for å teste filtreringskapasiteten til fortynnet massesuspensjon, det vil si bestemmelse av slaggrad.