Hydrostatisk motstandstester

  • DRK315A/B Fabric Hydrostatic Pressure Tester

    DRK315A/B Hydrostatisk trykktester for stoff

    Denne maskinen er produsert i samsvar med den nasjonale standarden GB/T4744-2013.Den er egnet for å måle den hydrostatiske trykkmotstanden til tekstiler, og kan også brukes til å bestemme den hydrostatiske trykkmotstanden til andre beleggsmaterialer.